Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії *
2015     № 24    № 47    № 48   
2014     № 5    № 43    № 44   

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"