Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії *
2015     № 5   
2014     № 38   

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"