Не знайшли в списку свій профіль?  Додайте його самі!

Показаны профили с 101 по 125, всего найдено 1 501
Прізвище Им'я По батькові Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h Web of Science
Парсаданов Ігор Володимирович E Двигуни внутрішнього згоряння 205 126 7 5 2 1 1 0
Севрюкова Вікторія Анатоліївна I Фізика металів і напівпровідників - 205 69 6 5 33 211 7 19
Погорєлов Сергій Миколайович БЕМ Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 204 136 5 5 0
Можаєв Олександр Олександрович КIТ Мультимедійні інформаційні технології і системи 203 82 7 5 2 1 1 0
Меньшикова (Ольховська) Світлана Іванівна I Фізика 202 139 4 4 9 153 4 3
Омельяненко Віктор Іванович E Електричний транспорт та тепловозобудування 199 122 7 5 5 10 2 0
Долина Ірина Володимирівна БЕМ Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 197 168 5 4 0
Поспєлов Олександр Петрович ХТ Фізична хімія - 194 101 5 5 19 129 5 11
Дюжев Віктор Геннадійович БЕМ Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 191 151 6 4 0
Ткачов Максим Михайлович СГТ Право - 188 183 7 7 0
Єфімов Олександр В’ячеславович E Парогенераторобудування 186 121 7 5 5 0 0 1
Мехович Сергій Анатолійович БЕМ Економічний аналіз і облік 186 142 5 5 0
Райко Діана Валеріївна МIТ Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 185 139 6 5 0
Данько Володимир Григорович E Загальна електротехніка 183 81 6 4 15 2 1 1
Андренко Павло Миколайович МIТ Деталi машин та мехатронні системи - 181 107 7 5 4 1 1 2
Ігнатюк Ольга Анатоліївна СГТ Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна 181 139 6 5 9 1 1 0
Лавриненко Сергій Миколайович МIТ Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова 181 136 7 6 25 37 4 10
Самофалов Володимир Миколайович I Фізика металів і напівпровідників 179 77 8 5 34 102 7 10
Глухова Світлана В’ячеславівна БЕМ Економіка та маркетинг 177 157 6 5 0
Манойленко Олександр Володимирович БЕМ Економічний аналіз і облік 175 122 8 6 0
Лазаренко Анатолій Григорович I Фізика 171 94 4 3 19 137 3 3
Морачковський Олег Костянтинович I Теоретична механіка 171 80 7 5 39 117 6 12
Доброскок Володимир Ленінмирович МIТ Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка - 169 92 6 5 1 0 0 0
Підбуцька Ніна Вікторівна СГТ Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна 167 154 6 6 0
Побережна Наталія Миколаївна БЕМ Економічний аналіз і облік 167 156 5 5 0

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"