Перегляд інформації про документ
Назва:
49924 Спосіб розподіленої обробки інформації в мережі систем спостереження
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Обод, І.І. 49924 Спосіб розподіленої обробки інформації в мережі систем спостереження [Текст] / Обод І.І., Заволодько Г.Є., Охрименко М.Ю. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб розподіленої обробки інформації в мережі систем спостереження полягає в тому, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, оброблять та виявляють інформаційні сигнали. На основі міжперіодної обробки інформаційних сигналів проводять первинну обробку інформації, формують єдину шкалу часу мережі систем спостереження. Позначають часом результати первинної обробки інформації систем спостереження, які передаються у центр мережної обробки інформації, та проводять вторинну обробку інформації за результатами первинної обробки окремих систем спостереження, які входять у мережу.

Способ распределенной обработки информации в сети систем наблюдения заключается в том, что с помощью систем наблюдения, включенных в сеть, принимают, обрабатывают и обнаруживают информационные сигналы. На основе межпериодной обработки информационных сигналов проводят первичную обработку информации, формируют единую шкалу времени сети систем наблюдения. Обозначают временем результаты первичной обработки информации систем наблюдения, которые передаются в центр сетевой обработки информации, и проводят вторичную обработку информации по результатам первичной обработки отдельных систем наблюдения, которые входят в сеть.

Method for distributed information processing in network of observation systems is in fact that by means of survey systems included to network one receives, processes and reveals information signals. On basis of inter-period processing of information of signals one performs primary processing of information, with formation of single scale of time of network of observation systems. One marks with time results of primary processing information of observation systems that are transferred to center of network information processing with secondary information processing by results of primary processing of some observation systems included to the network.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"