Перегляд інформації про документ
Назва:
74792 Комплексна домішка для вогнетривких неформованих мас та бетонів
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Логвінков, С.М. 74792 Комплексна домішка для вогнетривких неформованих мас та бетонів [Текст] / Логвінков С.М., Шумейко В.М., Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Кривцова Н.К., Христич О.В. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Комплексна домішка для вогнетривких неформованих мас та бетонів включає аморфний та кристалічний діоксид кремнію, суперпластифікатор та хімічну домішку.

Комплексная примесь для огнеупорных неформованных масс и бетонов включает аморфный и кристаллический диоксид кремния, суперпластификатор и химическую примесь.

A complex admixture for refractory unmolded mass and concretes comprises amorphous and crystal zirconium dioxide, superplasticizing admixture and chemical admixture.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"