Перегляд інформації про документ
Назва:
52241 Планетарна коробка передач
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Волонцевич, Д.О. 52241 Планетарна коробка передач [Текст] / Волонцевич Д.О., Веретенников Є.О. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Планетарна коробка передач містить корпус, вхідний вал, вихідний вал, складний планетарний ряд із спільним водилом, що має своє зупиночне фрикційне гальмо і несе на собі два зчеплені сателіти. Зчеплені сателіти виконані двовінцевими. Коробка додатково оснащена одним центральним зубчастим колесом внутрішнього зачеплення, яке входить в зачеплення з одним вінцем вхідного двовінцевого сателіта і оснащене своїм зупиночним фрикційним гальмом і одним одновінцевим зчепленим сателітом, за допомогою якого інший зубчастий вінець вхідного двовінцевого сателіта пов'язаний з вихідним центральним зубчастим колесом внутрішнього зачеплення.

Планетарная коробка передач содержит корпус, входной вал, выходной вал, сложный планетарный ряд с общим водилом, которое имеет свой остановочный фрикционный тормоз и несет на себе два сцепленных сателлита. Сцепленные сателлиты выполнены двухвенцовыми. Коробка дополнительно оборудована одним центральным зубчатым колесом внутреннего зацепления, которое входит в зацепление с одним венцом входного двухвенцового сателлита и оборудовано своим остановочным фрикционным тормозом и одним одновенцовым сцепленным сателлитом, с помощью которого другой зубчатый венец входного двухвенцового сателлита связан с выходным центральным зубчатым колесом внутреннего зацепления.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"