Перегляд інформації про документ
Назва:
52784 Спосіб приготування волоснистого срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Бутенко, А.М. 52784 Спосіб приготування волоснистого срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід [Текст] / Бутенко А.М., Русінов О.Я., Лобойко О.Я., Гринь Г.І., Семченко Г.Д., Шабанова Г.М., Казаков В.В., Ровенський О.В., Сазонтов В.І. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб приготування волоснистого срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід включає подрібнення природного носія, додавання силіцієвмісної речовини, змішування вихідних компонентів із арґентумвмісним компонентом, формування гранул, сушіння та їх прожарювання. Згідно зі способом, гранули пемзи просочують золем, отриманим в результаті змішування спиртового розчину гідролізату етилсилікату, який містить алюміній нітрат, з водним розчином амоній карбонату.

Способ приготовления волокнистого серебряного катализатора окислительной конверсии метанола в формальдегид включает измельчение природного носителя, добавление силиций-содержащего вещества, смешивание исходных компонентов с аргентум-содержащим компонентом формирования гранул, сушку и их прокаливание. Согласно способу, гранулы пемзы пропитывают золем, полученным в результате смешения спиртового раствора гидролизата этилсиликата, содержащего алюминий нитрат, с водным раствором аммоний карбоната.

A process of preparing fiber silver catalyst of oxidative conversion of methanol into formaldehyde includes grinding natural carrier, adding silicon-containing substance, mixing initial components with argentum-containing component to form granules, drying and sintering thereof. According to the method, pumice granules are impregnated with a sol obtained as a result of mixing alcohol solution of hydrolyzate of ethyl silicate containing aluminium nitrate, with an aqueous solution of ammonium carbonate.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"