Перегляд інформації про документ
Назва:
Numerical modeling of phase-separation in binary media based on the cahn-hilliard equation
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Динаміка та міцність машин
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-9130
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
11.09.2013
Зведена інформація по документу:
Gladkov, S. Numerical modeling of phase-separation in binary media based on the cahn-hilliard equation [Текст] / Gladkov S., Stiemer M., Grosse-Woehrmann A., Svendsen B. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Динаміка та міцність машин №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. - ISBN 2078-9130
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті описано процедуру наближеного рішення рівняння Кана-Хіллярда в частинних похідних 4го порядку котра базується на явному методі Ейлера в часі та змішаній постановці з білінійними скінченими елементами в просторі. Наведено чисельні рішення для ідеалізованої моделі з двуямним потенціалом (в 2-х та 3-х просторових вимірах) та більш фізично релевантної моделі з логарифмічним потенціалом (тільки в 2-х просторових вимірах).

отсутствует

In the article numerical procedure for solution of the Cahn-Hilliard equation which is based on the forward Euler method in time and mixed (due to 4th order nature of differential operator) linear finite element formulation in space is described. Numerical examples consist of idealized model with double well potential (in 2 and 3 spatial dimensions) and more physically relevant model with logarithmic potential (in 2D only).


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"