Перегляд інформації про документ
Назва:
Двунаправленная ассоциативная память на основе нейронных сетей адаптивной резонансной теории
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Інформатика і моделювання
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2079-0031
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
09.10.2013
Зведена інформація по документу:
Дмитриенко, В.Д. Двунаправленная ассоциативная память на основе нейронных сетей адаптивной резонансной теории [Текст] / Дмитриенко В.Д., Заковоротный А.Ю., Липчанский М.В. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інформатика і моделювання №1 - Вестник НТУ "ХПИ", 2005. - ISBN 2079-0031
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розроблено нову дискретну нейронну мережу адаптивної резонансної теорії, що володіє властивостями двунаправленої асоціативної пам'яті. Нова мережа дозволяє вибирати з пам'яті асоціації не тільки для окремих зображень, але й для класів зображень. При цьому запропонована мережа не має недоліків двунаправленої асоціативної пам'яті, у якої запам'ятовування нової інформації вимагає повного перенавчання мережі

отсутствует

The new discrete neuron network of adaptive resonance theory, possessing properties of bidirectional annex storage, is developed. A new network allows restoring from memory of association not only for the separate images but also for the classes of images. The thus offered network does not have the lacks of bidirectional annex storage at which memorizing of new information requires complete teaching of network.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"