Перегляд інформації про документ
Назва:
Анализ вынужденных колебаний системы с двумя степенями свободы, содержащей существенно нелинейный виброгаситель
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Динаміка та міцність машин
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-9130
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
10.10.2013
Зведена інформація по документу:
Решетникова, С.Н. Анализ вынужденных колебаний системы с двумя степенями свободы, содержащей существенно нелинейный виброгаситель [Текст] / Решетникова С.Н., Галас О.С. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Динаміка та міцність машин №12 - Вестник НТУ "ХПИ", 2003. - ISBN 2078-9130
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Концепція нелінійних нормальних форм коливань використовується при дослідженні коливань деяких пружних систем, що зв’язані з нелінійними пругкими пасивними віброгасителями. Виділені локалізовані форми коливань, що сприятливі для віброгасіння. Досліджена стійкість нелокальних форм. Розглянуто також вимушені коливання в подібних системах, аналізуються основні резонанси.

отсутствует

Concept of nonlinear normal modes is used to study vibrations of some elastic structures attached with single-DOF nonlinear elastic absorbers. The localized vibration modes favorable for the absorption are allocated. Stability of nonlocalized modes is investigated. The forced vibrations in such systems are considered also, the principal resonances are analyzed. Forced resonances of the systems under consideration are considered too.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"