Перегляд інформації про документ
Назва:
Аксіологія освіти і формування національної еліти
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
11.10.2013
Зведена інформація по документу:
Аксіологія освіти і формування національної еліти [Текст] / Пономарьов О.С. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №25 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Показано, що вирішення складних проблем соціально-економічного й духовного відродження України вимагає належного кадрового забезпечення. Ним має стати нова генерація національної еліти. Для її підготовки необхідна нова освітня парадигма і нова філософія освіти. Розглянуто роль цінностей освіти у розв’язанні оставлених проблем.

Показано, что решение сложных проблем социально-экономического и духовного возрождения Украины требует нужного кадрового обеспечения. Им должно стать новое поколение национальной элиты. Для ее подготовки нужна новая парадигма и философия образования. Рассмотрена роль ценностей образования в решении поставленных проблем.

It is shown that the decision of thorny problems of socio-economic and spiritual revival of Ukraine requires the necessary skilled providing. The new generation of national elite must become them. For its preparation a new paradigm and philosophy of education is needed. The role of values of education in the decision of the put problems is considered


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"