Перегляд інформації про документ
Назва:
Активное гашение нестационарных колебаний прямоугольной пластины
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Динаміка та міцність машин
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-9130
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
14.10.2013
Зведена інформація по документу:
Янютин, Е.Г. Активное гашение нестационарных колебаний прямоугольной пластины [Текст] / Янютин Е.Г., Воропай А.В. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Динаміка та міцність машин №38 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. - ISBN 2078-9130
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Пропонується методика активного гасіння нестаціонарних коливань прямокутної пластини. Гасіння виконується системою чотирьох нестаціонарних зосереджених навантажень, які отримані в результаті розв’язку оберненої задачі динамічної теорії пластин типу С. П. Тимошенка. Проблема зводиться до аналізу системи інтегральних рівнянь Вольтерра I роду, яка розв’язується чисельно з використанням спеціалізованого алгоритму та методу регуляризації А. М. Тихонова.

отсутствует

The procedure of active damping of the nonstationary vibration for rectangular plate is presented. The damping is executed by the system of four nonstationary concentrated forces obtained as a result of solving an inverse problem of Timoshenko’s plate dynamic theory. The problem is reduced to the system of the first-kind Volterra integral equations solved numerically with means of Tikhonov's regularization method.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"