Перегляд інформації про документ
Назва:
Анализ динамических реакций при падении контейнера-упаковки с радиоактивными отходами
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Динаміка та міцність машин
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-9130
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
14.10.2013
Зведена інформація по документу:
Бирюков, О.В. Анализ динамических реакций при падении контейнера-упаковки с радиоактивными отходами [Текст] / Бирюков О.В., Андреев Ю.М., Соболь В.Н. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Динаміка та міцність машин №38 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. - ISBN 2078-9130
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Представлено метод та результати аналізу динамічних реакцій, кінематичних параметрів та напружено-деформованого стану (НДС) при падіннях контейнера-упаковки (КУ) для транспортування радіоактивних відходів. Аналіз ударної взаємодії виконувався на базі САПР динаміки систем твердих тіл. Аналіз НДС конструктивних елементів КУ виконано методом скінчених елементів (МСЕ). Приведено розрахункові дані та рекомендації з удосконалення конструкції КУ.

отсутствует

The method and results of the analysis of dynamic reactions, kinematics parameters and stress-strain state for the falling nuclear waste package are presented. The analysis of impact interaction by using the SAE of multibody system dynamics is done. The stress-state analysis of the package elements by finite element method (FEM) is given.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"