Перегляд інформації про документ
Назва:
Духовність педагога в системі філософії його професійної культури
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
15.10.2013
Зведена інформація по документу:
Духовність педагога в системі філософії його професійної культури [Текст] / Пономарьов О.С. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Доведено, що тільки духовно багата високопрофесійна особистість може відповідним чином виховувати студентів. Наведено результати експрес-опитування викладачів, які відображають реальну картину рівня їх духовної культури.

Проанализирована сущность феномена духовности и показана ее определяющая роль в педагогической деятельности преподавателей высшей школы. Показано, что только духовно богатая высокопрофессиональная личность может соответствующим образом воспитывать студентов. Приведены результаты экспресс-опроса преподавателей, отображающие реальную картину уровня их духовной культуры.

Essence of the phenomenon of spirituality is analysed and its determining role in pedagogical activity of teachers of high school is shown. It is shown, that only spiritually rich high-professional personality can properly educate students. The results of express-examination of teachers, displaying the real picture of level of their spiritual culture, are resulted.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"