Перегляд інформації про документ
Назва:
Психолого-педагогічні особливості та умови вивчення студентської малої групи
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
15.10.2013
Зведена інформація по документу:
Психолого-педагогічні особливості та умови вивчення студентської малої групи [Текст] / Фурманець Б.І. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

В статті розкрито соцально-психологічну характеристику студентської малої групи в контексті педагогічно-психологічної роботи науково-педагогічних працівників з нею у внз. Знання, останніми цієї проблеми, сприяє підвищенню якості навчання і поведінки студентських груп.

В статье раскрыты социально-психологическую характеристику студенческой малой группы в контексте педагогически-психологической работы научно-педагогических работников с ней в вузах. Знания, последним этой проблемы, способствует повышению качества обучения и поведения студенческих групп

The article includes analysis of socio-psychological characteristics of students- d small group in the context of pedagogical-psychological work of on-thescientific-pedagogical workers with her in the universities.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"