Перегляд інформації про документ
Назва:
Урбаника как сфера университетской педагогики
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
15.10.2013
Зведена інформація по документу:
Урбаника как сфера университетской педагогики [Текст] / Красиков М.М. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті постає питання сприйняття міста педагогами та студентами не просто як сфери культурної соціопрактики, але як живої істоти. Аналізується досвід Етнографічного музею «Слобожанські скарби» ім. Г.Хоткевича НТУ «ХПІ» зі збереження історичної забудови м.Харкова.

В статье ставится проблема восприятия города педагогами и студентами не просто как сферы культурной социопрактики, но как живого существа. Анализируется опыт Этнографического музея «Слобожанські скарби» им. Г.Хоткевича НТУ «ХПИ» по сохранению исторической застройки г.Харькова.

The article deals with the problem of perception of the city by pedagogues and students not just as a sphere of cultural social practice, but as a living creature. The experience of the NTU "KPI" G.Hotkevich Ethnographic museum "Slobojanski Scarby" for safeguarding the historical buildings of Kharkov is being analized.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"