Ошибка чтения!

Found empty contents
Перегляд інформації про документ
Назва:
Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно-воспитательном процессе технического университета
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Теория и практика управления социальными системами
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7782
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
18.10.2013
Зведена інформація по документу:
Постійне посилання:
Посилання на файл:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті на основі концептуального психолого-педагогічного підходу висвітлена система психолого-професійних критеріїв, розвиток яких під час навчально-виховного процесу технічного ВНЗ дозволяє ефективніше формувати психологію студентів як майбутніх фахівців психолого-інженерної еліти

отсутствует

On the basis of the concept of psychological and pedagogical approach a system of psychological and professional criteria, development of which during training and educational process of Technical University enable us to form psychology of students as future professionals of psychological and engineering elite is highlighted in the article. .


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"