Перегляд інформації про документ
Назва:
Анализ магнитного поля в линейном электродвигателе для источников сейсмических колебаний
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Электротехника и электромеханика
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2074-272Х
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
21.10.2013
Зведена інформація по документу:
Милых, В.И. Анализ магнитного поля в линейном электродвигателе для источников сейсмических колебаний [Текст] / Милых В.И., Ткаченко С.В. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №3 - НТУ "ХПИ", 2009. - ISBN 2074-272Х
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглянуті структура і параметри магнітного поля в лінійному імпульсному електродинамічному двигуні для джерел сейсмоколебаній, що відрізняється циліндровою електромагнітною системою і сильним насиченням магнітопроводу. Показані зміни магнітного поля, що відбуваються при зміні МРС обмоток якоря і реактора, зміні їх взаємного розташування, а також ефективність феромагнітних сердечників порівнянням з варіантом, коли вони відсутні.

Рассмотрены структура и параметры магнитного поля в линейном импульсном электродинамическом двигателе для источников сейсмоколебаний, отличающемся цилиндрической электромагнитной системой и сильным насыщением магнитопровода. Показаны изменения магнитного поля, происходящие при изменении МДС обмоток якоря и реактора, изменении их взаимного положения, а также эффективность ферромагнитных сердечников сравнением с вариантом, когда они отсутствует.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"