Перегляд інформації про документ
Назва:
20625 Керамічна маса для виготовлення кольорових будівельних виробів
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
29.10.2013
Зведена інформація по документу:
Рищенко, М.І. 20625 Керамічна маса для виготовлення кольорових будівельних виробів [Текст] / Рищенко М.І., Цибулько Е.С., Щукіна Л.П., Федоренко О.Ю., Пітак О.Я. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2007.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Керамічна маса для виготовлення кольорових будівельних виробів містить полімінеральну легкоплавку глину, аргіліт Краматорський та шамот у вигляді подрібненого випалювального бою, добавки, які у сумарному співвідношенні оксидів у масі дають брунатний та насичений жовтий кольори.

Керамическая масса для изготовления цветных строительных изделий содержит полиминеральную легкоплавкую глину, аргиллит Краматорский и шамот в виде измельченного обжигового боя, добавки, которые в суммарном соотношении оксидов в массе дают коричневый и насыщенный желтый цвета.

A ceramic mixture for producing coloured construction articles contains polymineral fusible clay, argillite Kramatorskyi and chamotte in the form of ground burnt breakage, additives, which in the total ratio of oxides in mass give brown and saturated yellow colors.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"