Перегляд інформації про документ
Назва:
24156 Радіоізотопний густиномір
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
30.10.2013
Зведена інформація по документу:
Дубовець, О.М. 24156 Радіоізотопний густиномір [Текст] / Дубовець О.М., Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Лях Б.Г., Подустов М.О. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2007.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Радіоізотопний густиномір містить зону контролю у вигляді трубопроводу з постійним по довжині діаметром, капсулу з джерелом γ-випромінювання, встановлену на диску, що обертається, так, щоб джерело γ-випромінювання просвічувало зону контролю поперемінно по двох каналах, приймач γ-випромінювання, перетворювальний блок, фазочутливий підсилювач, реверсивний двигун, компенсаційний клин, вихідний перетворювач і вторинний прилад. Крім того, капсула з джерелом γ-випромінювання встановлена на плоскій пружині, верхній кінець якої закріплений на диску, що обертається, а під диском за допомогою Г-подібних кронштейнів стаціонарно встановлені два направляючі лекальні елементи, орієнтуючі капсулу з джерелом випромінювання у момент проходження її над каналами просвічування.

Предлагаемый радиоизотопный плотномер устанавливается на участке трубопровода с неизменным диаметром по всей длине участка. Плотномер содержит источник гамма-излучения, установленный на вращающемся диске, устройство для задания направления потока гамма-излучения, расположенное под диском, приемник гамма-излучения, преобразователь сигнала приемника, фазочувствительный усилитель, реверсивный электродвигатель для привода диска, клиновой компенсатор, преобразователь выходного сигнала и измерительное устройство. Источник гамма-излучения установлен на подпружиненном держателе, закрепленном на вращающемся диске.

The proposed radioisotope densitometer is installed at a pipeline section with constant diameter within the section. The densitometer contains a gamma radiation source, which is installed at a rotary disk, a unit for setting the direction of the gamma radiation flux, which is installed under the disk, a gamma radiation receiver, a signal converter, a phase-sensitive amplifier, a reversible motor for driving the disk, a wedge compensator, an output signal converter, and a measuring unit. The gamma radiation source is installed at a spring-loaded holder that is fixed to the rotary disk.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"