Перегляд інформації про документ
Назва:
18869 Регулятор рівня рідких середовищ
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
05.11.2013
Зведена інформація по документу:
Дубовець, О.М. 18869 Регулятор рівня рідких середовищ [Текст] / Дубовець О.М., Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Лях Б.Г. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2006.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Регулятор рівня рідких середовищ містить чутливий елемент, виконаний у вигляді ареометричних вагів, що складаються з двох поплавців, закріплених на П-подібному коромислі, встановленому на осі, вихідний перетворювач, фазочутливий підсилювач, реверсивний двигун і регулюючий орган. Поплавці його ареометричних вагів мають різні об'єми при рівних діаметрах і встановлені на коромислі так, що поплавець з меншою висотою знаходиться нижче за поплавець з більшою висотою. Площа поперечного перерізу вертикальної частини коромисла, на якій закріплений поплавець з меншою висотою, розраховується.

Предлагаемый регулятор уровня жидкости содержит чувствительный элемент, измерительный преобразователь, фазочувствительный усилитель, реверсивный электродвигатель и исполнительное устройство. Чувствительный элемент содержит два поплавка, закрепленных на П-образном коромысле. Поплавки имеют одинаковые диаметры при различных объемах и установлены таким образом, что поплавок, имеющий меньшую высоту, расположен ниже поплавка, имеющего большую высоту.

The proposed level controller for liquid contains a detecting element, a measuring transducer, a phase-sensitive amplifier, a reversible amplifier, and an actuator. The detecting element contains two floats that are fixed to a U-shaped lever. The floats have identical diameters with different volumes and are installed so that the float having smaller height is arranged lower the float having larger height.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"