Перегляд інформації про документ
Назва:
«Неправое» безумие традиции в функции трикстера
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Фiлософiя
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2079-0783
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
05.11.2013
Зведена інформація по документу:
«Неправое» безумие традиции в функции трикстера [Текст] / Городыская О.Н. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Фiлософiя №52 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. - ISBN 2079-0783
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У дослідженні автор зробив спробу виявити первісні основи європейської культури (план іманенції). Особливе місце відведено такій важливішій складовій культурного простору, як трикстер, який оптимальне вираження отримав у явищі, яке було названо „неправим” божевіллям. Крім того, було здійснено спробу окреслити образ трикстера у рамках європейської традиції.

В исследовании автор сделал попытку выявить первичные основания европейской культуры (план имманенции). Особое место отведено такой важнейшей составляющей культурного пространства, как трикстер, который оптимальное выражение получил в явлении, названном древними «неправым» безумием. Кроме того, сделана попытка очертить образ трикстера в рамках европейской традиции.

In the article the author made the attempt to reveal the previous basis of the European culture (immanence plan). The special place was given to the important cultural space component – to the trixter, who was called by the ancients “untruth” madness. Besides the attempt to define the trixter image in European tradition was made.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"