Перегляд інформації про документ
Назва:
38427 Сигналізатор рівня
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Дубовець, О.М. 38427 Сигналізатор рівня [Текст] / Дубовець О.М., Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Лях Б.Г., Подустов М.О., Гурильов Є.М. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Сигналізатор рівня містить захисний кожух-корпус, прапорець, встановлений на осі, постійний магніт і гекон. Нижній кінець прапорця зігнутий під кутом, рівним куту природного укосу сипкого матеріалу. На прапорці жорстко закріплена трубчаста противага, всередині якої розміщена з можливістю вільного переміщення кулька з матеріалу, що не має магнітних властивостей. Трубчаста противага за допомогою опори важеля розташована в стані спокою так, що кулька самовстановлюється всередині трубчастої противаги в крайньому лівому положенні.

Сигнализатор уровня содержит защитный кожух-корпус, флажок, установленный на оси, постоянный магнит и гекон. Нижний конец флажка согнут под углом, равным углу естественного откоса сыпучего материала. На флажке жестко закреплен трубчатый противовес, внутри которого расположен с возможностью свободного перемещения шарик из материала, который не имеет магнитных свойств. Трубчатый противовес с помощью опоры рычага расположен в состоянии покоя так, что шарик самоустанавливается внутри трубчатого противовеса в крайнем левом положении.

Level signaler has protective case-body, flag installed on axle, permanent magnet and sealed element. The lower end of the flag is bended at angle equal to angle of natural slant of bulk material. On the flag tubular counter-weight is rigidly fixed, in it with possibility of free displacement ball made of material that has no magnetic properties is placed. Tubular counterweight is by means of support of lever placed in state of rest in such way that the ball is self-installed in the tubular counter-weight in the end left position.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"