Перегляд інформації про документ
Назва:
Заходи по економії електроенергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та ефективність їх впровадження
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Актуальні проблеми управління
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
14.11.2013
Зведена інформація по документу:
Гаврись, О.М. Заходи по економії електроенергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та ефективність їх впровадження [Текст] / Гаврись О.М., Подхалюзін А.Ю. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Актуальні проблеми управління №61 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Статтю присвячено проблемі енергозбереження. Розглянуто стан енергозбереження в Україні на даний момент та визначено резерви щодо підвищення його рівня. Визначено основні проблеми енергоємності виробництва. Визначено резерви зниження енерговитрат та наведено висновки щодо впровадження енергозберігаючих заходів

Статья посвящена проблеме энергосбережения. Рассмотрено состояние энергосбережения в Украине на данный момент и определены резервы по повышению его уровня. Определены основные проблемы энергоемкости производства. Определены резервы снижения энергозатрат и приведены выводы по внедрению энергосберегающих мероприятий.

The article deals with the problem of energy-saving. The modern situation as to energy saving in Ukraine is regarded. The main problems of the industry’s energy-intensity are defined. The reserves of energy-intensity decreasing are searched. The conclusions as to introducing the energy-saving programs are made.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"