Перегляд інформації про документ
Назва:
New design of the tractor exhaust muffler based on Computational fluid dynamics analysis
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Двигатели внутреннего сгорания
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
0419-8719
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
18.11.2013
Зведена інформація по документу:
New design of the tractor exhaust muffler based on Computational fluid dynamics analysis [Текст] / Samoilenko D.E. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №1 - НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 0419-8719
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Нові стандарти та нормативи щодо рівня шуму автотракторних двигунів примушують виробників вдосконалювати випускні системи ДВЗ. В першу чергу, такі покращення стосуються зниження рівня шумую. В наведеному дослідженні нова конструкція реактивного глушника запропонована для тракторного дизеля. Виконані газодинамічні розрахунки з використанням програм обчислювальної газової динаміки (CFD). Рівень протитиску було встановлено за результатами аналізу течі газу через глушник, та виконано порівняння цього параметру для серійної та нової конструкції глушників.

Новые стандарты и нормативы по уровню шума автотракторных двигателей заставляют производителей совершенствовать выпускные системы ДВС. В первую очередь, такие улучшения касаются снижения уровня шума. В приведенном исследовании новая конструкция реактивного глушителя предложена для тракторного дизеля. Выполнены газодинамические расчеты с использованием программ вычислительной газовой динамики (CFD). Уровень противодавления был установлен по результатам анализа течения газа через глушитель, и выполнено сравнение этого параметра для се- рийной и новой конструкции глушителей.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"