Перегляд інформації про документ
Назва:
The problems of utilization of flare gases in internal combustion engines
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Двигатели внутреннего сгорания
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
0419-8719
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
18.11.2013
Зведена інформація по документу:
Marchenko, A.P. The problems of utilization of flare gases in internal combustion engines [Текст] / Marchenko A.P., Samoilenko D.E., Omar Adel Hamzah // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 0419-8719
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглянуто проблему утилізації попутних газів у ДВЗ. Попутний нафтовий газ є одним з найбільш привабливих джерел енергії для такого роду утилізації. Розглянуто проблему детонації у ДВС при роботі на таких газах. Показано, що єдиним незалежним параметром, що впливає на виникнення детонації в газовому двигуні при його експлуатації є метанове число. Запропоновано нову схему утилізації попутних газів на базі ДВЗ з модулем парової конверсії попутного газу, яка дозволяє вирішити проблему детонації в двигуні.

Рассмотрена проблема утилизации попутных газов в ДВС. Попутный нефтяной газ является одним из наиболее привлекательных источников энергии для такого рода утилизации. Рассмотрена проблема детонации в ДВС при работе на таких газах. Показано, что единственным независимым параметром, влияющим на возникновение детонации в газовом двигателе при его эксплуатации является метановое число. Предложена новая схема утилизации попутных газов на базе ДВС с модулем паровой конверсии попутного газа, которая позволяет решить проблему детонации в двигателе.

The problem of flare gases utilization in internal combustion engines is considered. Flaring associated gas from oil drilling sites is the most promising fuel for such purpose. Also the problems of detonation arising during the operation of internal combustion engines on flare gases are also studied. It is shown that the only independent parameter that affects the occurrence of detonation during operation of a gas engine is methane number which is a physical characteristic of the gas. The new conception of the internal combustion engine with on-board steam reformer to avoid the problem of detonation is offered in present study.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"