Перегляд інформації про документ
Назва:
Автоматическое регулирование теплового состояния клапанного узла быстроходного дизеля
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Двигатели внутреннего сгорания
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
0419-8719
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
18.11.2013
Зведена інформація по документу:
Тринёв, А.В. Автоматическое регулирование теплового состояния клапанного узла быстроходного дизеля [Текст] / Тринёв А.В., Сивых Д.Г., Синявский Е.В., Пилипенко О.Ю. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Двигатели внутреннего сгорания №2 - НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 0419-8719
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розроблена електронна система автоматичного регулювання теплового стану клапанного вузла форсованого швидкохідного дизеля. Проведена перевірка алгоритму роботи системи та надійності робочих елементів в умовах безмоторного експерименту. Для охолодження клапанного вузла і міжклапанної перетинки використовується стиснене повітря. Передбачається впровадження системи регулювання на форсованих дизелях вантажних автомобілів.

Разработана электронная система автоматического регулирования теплового состояния клапанного узла форсированного быстроходного дизеля. Проведена проверка алгоритма работы системы и надежности рабочих элементов в условиях безмоторного эксперимента. Для охлаждения клапанного узла и межклапанной перемычки используется сжатый воздух. Предусматривается внедрение системы регулирования на форсированных дизелях грузовых автомобилей.

Developed an electronic system of automatic control of the thermal state of the valve unit of the high-speed diesel engine. The algorithm of the system and the reliability of the work items in a non-motorized experiment was audited. For cooling the valve unit and the arch between the valves a compressed air was used. It is expected to use such controll system at high-load lorry diesels.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"