Перегляд інформації про документ
Назва:
Electromagnetic terrorism: new hazards
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Электротехника и электромеханика
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2074-272Х
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
19.11.2013
Зведена інформація по документу:
Electromagnetic terrorism: new hazards [Текст] / Gurevich V. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №4 - НТУ "ХПИ", 2005. - ISBN 2074-272Х
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спроба привернути увагу до небезпеки нового виду тероризму: електромагнітного. Приведені відомості з відкритих джерел про історію створення нового виду зброї, про країни, компанії і фахівців, що займають лідируюче положення в цій області. Показано, що сучасні електроенергетичні об'єкти дуже вразливі щодо навмисних електромагнітних впливів, враховуючи широке застосування мікропроцесорної техніки і комп'ютерів в умовах, коли вже сьогодні на ринку є технічні засоби, що дозволяють здійснювати атаки на такі об'єкти.

Попытка привлечь внимание к опасности нового вида терроризма: электромагнитного. Приведены сведения из открытых источников об истории создания нового вида оружия, о странах, компаниях и специалистах, занимающих лидирующее положение в этой области. Показано, что современные электроэнергетические объекты весьма уязвимы в отношении преднамеренных электромагнитных воздействий из-за широкого применения микропроцессорной техники и компьютеров в условиях, когда уже сегодня на рынке имеются технические средства, позволяющие осуществлять атаки на такие объекты.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"