Перегляд інформації про документ
Назва:
Problem with output relays used in microprocessor-based protection devices: what to do?
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Электротехника и электромеханика
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2074-272Х
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
20.11.2013
Зведена інформація по документу:
Problem with output relays used in microprocessor-based protection devices: what to do? [Текст] / Gurevich V.I. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №6 - НТУ "ХПИ", 2007. - ISBN 2074-272Х
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Друга публікація автора на тему про невідповідність параметрів субмініатюрних вихідних реле мікропроцесорних пристроїв релейного захисту реальним умовам експлуатації і стандартам, що діють. У даній статті пропонуються заходи по уточненню стандартів, а також приводяться конкретні технічні рішення цієї проблеми.

Вторая публикация автора на тему о несоответствии параметров субминиатюрных выходных реле микропроцессорных устройств релейной защиты реальным условиям эксплуатации и действующим стандартам. В данной статье предлагаются меры по уточнению стандартов, а также приводятся конкретные технические решения этой проблемы.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"