Перегляд інформації про документ
Назва:
46754 Спосіб відводу інформації із оптичної телекомунікаційної лінії зв’язку
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
07.07.2013
Зведена інформація по документу:
Багрянцева, Т.Ф. 46754 Спосіб відводу інформації із оптичної телекомунікаційної лінії зв’язку [Текст] / Багрянцева Т.Ф., Дженюк Н.В., Кравець В.О., Колибін Ю.М., Серков О.А., Світайло М.С. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб відводу інформації із оптичної телекомунікаційної лінії зв'язку, який включає видалення захисної оболонки на ділянці оптичного волокна, розміщення на цій ділянці пристрою реєстрації відведеного інформаційного світлового сигналу із подальшою реєстрацією відведеного інформаційного сигналу, причому між пристроєм реєстрації та зовнішньою поверхнею ділянки оптичного волокна без захисної оболонки розміщують рідину, діелектричну проникність якої змінюють, регулюючи її температуру.

Способ отвода информации из оптической телекоммуникационной линии связи, который включает удаление защитной оболочки на участке оптического волокна, размещения на этом участке устройства регистрации отведенного информационного светового сигнала с последующей регистрацией отведенного информационного сигнала, причем между устройством регистрации и внешней поверхностью участка оптического волокна без защитной оболочки размещают жидкость, диэлектрическую проницаемость которой изменяют, регулируя ее температуру.

A method for tapping information from an optical telecommunication communication line, which includes removal of a protective shell along section of optical fiber, location along this section a recorder of a tapped information light signal and futher registration of tapped information signal. Liquid is located between the recorder and the external surface of optical fiber without the protective shell. Dielectric conductivity of said liquid is varied via regulation of its temperature.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"