Перегляд інформації про документ
Назва:
13660 Система локального повітряного охолодження головки циліндрів двигуна з газотурбінним наддувом
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
25.11.2013
Зведена інформація по документу:
Шеховцов, А.Ф. 13660 Система локального повітряного охолодження головки циліндрів двигуна з газотурбінним наддувом [Текст] / Шеховцов А.Ф., Триньов О.В., Авраменко А.М., Гончар П.Д. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2006.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Система локального повітряного охолодження головки циліндрів двигуна з газотурбінним наддувом, яка містить джерело стислого повітря, повітропідвідну магістраль в головці циліндрів, впускний та випускний клапани, вставні сідла клапанів та кільцеві канали, що охоплюють сідла та з'єднані з повітропідвідною магістраллю, додатковий канал, який з'єднує кільцеві канали, вентилятор обдуву двигуна. Система містить колектор охолоджуючого повітря, встановлений на головці циліндрів та повітропідвідну магістраль, що з'єднує колектор охолоджуючого повітря з кільцевим каналом, який охоплює сідло впускного клапана. Колектор містить трубопровід, який відводить охолоджуюче повітря в зону зниженого тиску, наприклад в зону перед вентилятором обдуву двигуна.

Система локального воздушного охлаждения головки цилиндров двигателя с газотурбинным наддувом, которая содержит источник сжатого воздуха, воздухоподводную магистраль в головке цилиндров, впускной и выпускной клапаны, вставные седла клапанов и кольцевые каналы, которые охватывают седла и соединены с воздухоподводной магистралью, дополнительный канал, который соединяет кольцевые каналы, вентилятор обдува двигателя. Система содержит коллектор охлаждающего воздуха, установленный на головке цилиндров и воздухоподводную магистраль, которая соединяет коллектор охлаждающего воздуха с кольцевым каналом, который охватывает седло впускного клапана. Коллектор содержит трубопровод, который отводит охлаждающий воздух в зону сниженного давления, например в зону перед вентилятором обдува двигателя.

A system of local air cooling of the cylinder head of engine with gas-turbine supercharge with source of compressed air, air supply main in the cylinder head, inlet and outlet valves, inserted valve seats and circular channels surrounding the seats and connected to the air supply mains, additional channel connecting the circular channels, fan of the engine blower. The system includes the collector of cooling air installed at the cylinder head and air supply main connecting the collector of cooling air to the circular channel surrounding the seat of the inlet valve. The collector has a pipeline taking cooling air out to the zone of decreased pressure, for instance to the zone before the fan of the engine blower.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"