Перегляд інформації про документ
Назва:
Auswahl generativer prozessketten fur die herstellung metallischer endprodukte
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Сучасні технології в машинобудуванні
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7499
Вид документа:
стаття
Мова документа:
німецька
Додано у архів:
26.11.2013
Зведена інформація по документу:
Karpuschewski, B. Auswahl generativer prozessketten fur die herstellung metallischer endprodukte [Текст] / Karpuschewski B., Pieper H.-J., Kushnarenko O.N. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Сучасні технології в машинобудуванні №5 - НТУ "ХПИ", 2010. - ISBN 2078-7499
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У даній статті розглядаються питання аналітичної оцінки процесу селектив-ного спікання і його технологічних ланцюжків у порівнянні із традиційними техноло-гиями виробництва. Критеріями порівняння є якість, час обробки, за-витрати, а також складність геометрії виробу. Існуючі методи планування й забезпечення якості повинні бути доповнені з урахуванням нових можливостей изготов-ления виробів, які відкривають генеративні методи. Застосування генеративних технологій для виготовлення металевих кінцевих продуктів экономично Обосно-Вано тільки для деталей зі складною геометрією й малим розміром.

В данной статье рассматриваются вопросы аналитической оценки процесса селективного спекания и его технологических цепочек в сравнении с традиционными технологиями производства. Критериями сравнения являются качество, время обработки, затраты, а также сложность геометрии изделия. Существующие методы планирования и обеспечения качества должны быть дополнены с учетом новых возможностей изготовления изделий, которые открывают генеративные методы. Применение генеративных технологий для изготовления металлических конечных продуктов экономично обосновано только для деталей со сложной геометрией и малого размера.

The application of generating processes for the creation of metal end-products can only be applied economically with small batch size and geometrically high-complex workpieces. This paper concerns the analytic evaluation of several additive methods and its process chains and compares these with traditional manufacturing technologies regarding the quality, processing time, expenses as well as the complexity of the product. The existing methods of process planning and the assurance of the quality are extended with a focus on the new manufacturing possibilities which can be realized by the application of additive processes.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"