Перегляд інформації про документ
Назва:
9275 Спосіб вирощування монокристалів іон-радикальних солей
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
27.11.2013
Зведена інформація по документу:
Сахненко, М.Д. 9275 Спосіб вирощування монокристалів іон-радикальних солей [Текст] / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Штефан В.В., Гржимало А.Г. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2005.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Спосіб вирощування монокристалів іон-радикальних солей включає електроліз в апротонних розчинниках з похідними фульваленів та солями акцептора, процес вирощування проводять в імпульсному режимі.

Способ выращивания монокристаллов ион-радикальных солей включает электролиз в апротонных растворителях с производными фульваленов и солями акцептора, процесс выращивания проводят в импульсном режиме.

A method for growing single crystals of ion-radical salts involves the electrolysis in aproton solvents with fulvalene derivatives and acceptor salts, and the process for growing is performed in the pulse mode.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"