Перегляд інформації про документ
Назва:
10741 Стенд для дослідження гусеничного рушія
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
28.11.2013
Зведена інформація по документу:
Єпіфанов, В.В. 10741 Стенд для дослідження гусеничного рушія [Текст] / Єпіфанов В.В., Волонцевич Д.О., Богач А.С., Павленко С.В., Янчик О.Г. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2005.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Стенд для дослідження гусеничного рушія містить нерухому основу, на якій розміщені підтримувальні та підресорені опорні котки, ведуче та напрямне колеса, охоплені гусеницею, привід ведучого колеса, опорні барабани, охоплені гнучкою стрічкою, верхня ланка якої контактує з опорною ділянкою гусениці та спирається на пластину. Опорні барабани встановлені ексцентрично.

Предлагаемый стенд для испытаний гусеничных движителей содержит неподвижное основание, на котором установлены поддерживающие и опорные катки, ведущая звездочка и направляющее колесо, охваченные гусеничной цепью, привод ведущей звездочки, и эксцентричные опорные барабаны, охваченные упругой лентой, которая соприкасается с гусеничной цепью.

The proposed stand for testing caterpillar movers contains a fixed base member, at which carrier rollers, support rollers, a diving sprocket, and a guide wheel, which are wrapped by the track assembly, a drive for the driving sprocket, and eccentric support drums, which are wrapped by a resilient band that is in contact with the track assembly, are installed.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"