Перегляд інформації про документ
Назва:
45512 В'яжуче
Колекція:
Патенти і винаходи » Винаходи
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Мова документа:
українська
Додано у архів:
02.12.2013
Зведена інформація по документу:
Шабанова, Г.М. 45512 В'яжуче [Текст] / Шабанова Г.М., Проскурня О.М., Романовський О.Г., Бурак М.П., Ковальов Ю.С. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2002.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

1. Об'єкт винахіду: в'яжуче. 2. Область застосування: як футеровочні матеріали високотемпературних установок хімічної, енергетичної, металургічної та вогнетривкої промисловості. 3. Суть винаходу: збільшення механічної міцності цементу та спрощення технологічного процесу за рахунок одностадійного випалу-сировинних компонентів. Цемент містить, мас. %: оксид кальцію (СаО) 3,62-10,86 оксид алюмінію (Аl2O3) 11,41-34,22 оксид стронцію (SrO) 32,25-42,46 диоксид цирконію (ZrO2) 21,72-43,46 Технічний результат: підвищення експлуатаційних властивостей вогнетривких бетонів і виробів з них. 1. з.п. ф-ли 1 табл.

1. Объект изобретения: вяжущее. 2. Область применения: в качестве футеровочных материалов высокотемпературных установок в химической, энергетической, металлургической и огнеупорной промышленности. 3. Сущность изобретения: увеличение механической прочности цемента и упрощение технологического процесса за счет одноэтапного отжига сырьевых компонентов. Цемент содержит, масс. %: оксид кальция (СаО) 3,62-10,86 оксид алюминия (Аl2O3) 11,41-34,22 оксид стронция (SrO) 32,25-42,46 диоксид циркония (ZrO2) 21,72-43,46 Технический результат: повышение эксплуатационных свойств огнеупорных бетонов и изделий из них. 1. з.п. ф-лы, 1 табл.

Object of the invention: binding agent. 2. Area of application: as lining materials for high-temperature in chemistry, power engineering, in metallurgy and in the area of refractory materials and appliances. 3. Main point of the invention: increase of the cement mechanical strength and simplification of technological process through one-step burning of raw components. Cement includes, in mass %: Calcium oxide (СаО) 3.62-10.86 Aluminum oxide (Аl2O3) 11.41-34.22 Strontium oxide (SrO) 32.25-42.46 Zirconium dioxide (ZrO2) 21.72-43.46 Technical result: improvement of performance characteristics of refractory concretes and of articles of made those. 1 f-la, 1 table


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"