Перегляд інформації про документ
Назва:
48351 Очисний пристрій
Колекція:
Патенти і винаходи » Винаходи
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Мова документа:
українська
Додано у архів:
02.12.2013
Зведена інформація по документу:
Лях, Г.Б. 48351 Очисний пристрій [Текст] / Лях Г.Б., Дубовець О.М., Лях Б.Г., Бондаренко В.М., Литвиненко І.І., Тошинський В.І. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2002.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Очисний пристрій містить патрубок для подачі рідини, очисний механізм сферичної форми, накопичувач очищеної рідини та ємкості для негабаритів. Він додатково містить два кільцевих скидачі, перший з яких розміщений на відстані l1=(0,8 - 0,9)d за точкою максимальної кривизни поверхні очисного механізму, другий - на відстані l2=(1,0 - 1,2)d від першого. При цьому перший скидач має трапецієподібну форму поперечного перерізу з кутом нахилу бокової сторони  = (35 - 40)° до поверхні очисного механізму, другий - прямокутну ( 2=90), їх висота дорівнює hc=(0,6 - 0,8)D/d мм, а ширина першого скидача знаходиться у межах b1=(0,6 - 0,8)D/d мм, другого - b2=(0,25 - 0,35) D/d мм,

де d - діаметр патрубка для подачі рідини;

     D - діаметр очисного пристрою в зоні максимальної кривизни його поверхні.

Очистное устройство содержит патрубок для подачи жидкости, очистной механизм сферической формы, накопитель очищенной жидкости и емкости для негабаритов. Он дополнительно содержит два кольцевых сбрасывателя, первый из которых расположен на расстоянии l1 = (0,8 - 0,9)d от точки максимальной кривизны поверхности очистного механизма, второй - на расстоянии l2 = (1,0 - 1,2)d от первого. При этом первый сбрасыватель имеет трапецеидальную форму поперечного сечения с углом наклона боковой стороны  = (35 - 40)°  к поверхности очистного механизма, а второй - прямоугольную ( 2 = 90), их высота равняется hc = (0,6 - 0,8)D/d мм, а ширина первого сбрасывателя находится в пределах b1 = (0,6 - 0,8)D/d мм, второго - b2 = (0,25 - 0,35) D/d мм,

где d - диаметр патрубка для подачи жидкости;

     D - диаметр очистного устройства в зоне максимальной кривизны его поверхности.

 

A cleaning device contains an inlet pipe for a liquid supply, a cleaning mechanism of a spherical shape, an accumulator for the cleaned water, and the accumulators for the over-clearance particulars. It additionally contains two ring releasers, the first of which is disposed at a distance of l1 = (0,8 - 0,9)d behind a maximum surface curvature point of the cleaning device, the second - at a distance of l2  = ( 1,0 - 1,2)d from the first one. Additionally the first releaser is of trapezoidal cross section with a side wall slant angle of  = (35 - 40)° to the cleaning device surface, and the second - a rectangular cross section ( 2 = 90), its heights are equal to  hc = (0,6 - 0,8)D/d mm, and a width of the first releaser is in a range of b1 = (0,6 - 0,8)D/d mm, the second - b2 = (0,25 - 0,35)D/d mm,

where d - the inlet pipe for a liquid supply diameter;

     D - the cleaning device at a maximum curvature zone of its surface diameter.

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"