Перегляд інформації про документ
Назва:
„ASTRA” and the choir from Orăştie
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
19.02.2014
Зведена інформація по документу:
„ASTRA” and the choir from Orăştie [Текст] / Nicola Roxana-Gabriela // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №36 - НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглянуто, що хор - це потужний засіб для духовного прояву, яке має в якості мети високу місію, звертаючись до численних глядачів.

Рассмотрено, что хор – это мощное средство для духовного прояв- ления, которое имеет в качестве цели высокую миссию, обращаясь к мно- гочисленным зрителям.

The requests made within the programme belonging to The Association for the Romanian Language and the Romanian people culture, have been those of promotion and exploitation of national traditions, the way they have been kept since immemorial times.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"