Перегляд інформації про документ
Назва:
Career guidance and counselling in schools
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
19.02.2014
Зведена інформація по документу:
Career guidance and counselling in schools [Текст] / Eva Bócsa // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №36 - НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У даній статті ми визначили основні терміни , а також представили деякі теорії з приводу орієнтації і консультування в кар'єрі. Потім ми про- аналізували основні профорієнтаційні заходи: надання допомоги в самопізнання та особистісному зростанні, вивчення освітніх і професійних шляхів, особистісний просування.

В данной статье мы определили основные термины , а также представили некоторые теории по поводу ориентации и консультирования в карьере. Затем мы проанализировали основные профориентационные мероприятия: оказание помощи в самопознания и личностном росте, изучение образовательных и професиональных путей, личностное продвижение.

The hereby paper, after defining fundamental notions (career, profession, occupation, vocation, etc.) and briefly displaying certain theories regarding career guidance and counselling, analyzes the main activities carried out by counsellors: providing support with a view of self-knowledge and personal development, exploring educational and professional routes, personal ad.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"