Перегляд інформації про документ
Назва:
Концепція психологічного становлення студентів як спеціалістів-політехніків
Колекція:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
19.02.2014
Зведена інформація по документу:
Концепція психологічного становлення студентів як спеціалістів-політехніків [Текст] / Фурманець Б.І. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №36 - НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2078-7812
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Автор статті психологічне становлення розглядає як актуальну проблему сучасності, та розуміє його як мотивований навчально-професійний процес, що відображає специфіку чіткої інженерно-технічної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх спеціалістів-політехників.

Автор статьи психологическое становление рассматривает как актуальную проблему современности, и понимает его как учебно-профессиональный процесс, отражающий специфику четкой инженерно-технической и психолого- педагогической подготовки будущих специалистов-политехников.

The author of the article psychological development considers as an urgent problem of the modern world, and understands it as educational and professional process, reflecting the specifics of precise engineering and psychologicalpedagogical training of the future specialists-polytechnics.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"