Перегляд інформації про документ
Назва:
Анализ влияния свойств фиксирующего материала на напряженно-деформированное состояние системы «базовая плита – направляющие колонки» разделительных штампов
Колекція:
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" » Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2079-5459
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
27.02.2014
Зведена інформація по документу:
Ищенко, О.А. Анализ влияния свойств фиксирующего материала на напряженно-деформированное состояние системы «базовая плита – направляющие колонки» разделительных штампов [Текст] / Ищенко О.А., Грабовский А.В., Ткачук А.В., Кротенко Г.А., Ткачук Н.А. // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №43 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. - ISBN 2079-5459
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті запропоновано новий підхід до аналізу характеристик міцності та жорсткості системи «базова плита – напрямні колонки» розділових штампів. На прикладі модельної конструкції проведено аналіз міцності та жорсткості елементів даної системи.

В статье предложен новый подход к анализу характеристик прочности и жесткости системы «базовая плита – направляющие колонки» разделительных штампов. На примере модельной конструкции проведен анализ прочности и жесткости элементов данной системы.

In the paper a new approach is offered to analysis of strength and inflexibility characteristics of the system «Base flag – Directing columns» of dividing stamps. Analysis of strength and inflexibility of elements of this system is conducted on example of model construction.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"