Перегляд інформації про документ
Назва:
Nonconformance in Electromechanical Output Relays of Microprocessor-Based Protection Devices under Actual Operating Conditions
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Электротехника и электромеханика
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2074-272Х
Вид документа:
стаття
Мова документа:
англійська
Додано у архів:
18.03.2014
Зведена інформація по документу:
Nonconformance in Electromechanical Output Relays of Microprocessor-Based Protection Devices under Actual Operating Conditions [Текст] / Gurevich V. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №1 - НТУ "ХПИ", 2006. - ISBN 2074-272Х
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Мікропроцесорні реле захисту швидко витісняють традиційні електромеханічні і навіть електронні пристрої захисту практично у всіх областях електроенергетики. У статті розглядається одна з численних проблем мікропроцесорних реле: невідповідність параметрів вихідних елементів цих реле, виконаних на основі мініатюрних електромеханічних реле, реальним умовам експлуатації: комутації індуктивного навантаження (котушок вимикачів) при напрузі постійного струму 220 В і так звана "суха" комутація кіл управління. Запропоновано простий і надійний підсилювач спеціальної конструкції для збільшення комутаційної спроможності вихідних реле.

Микропроцессорные реле защиты быстро вытесняют традиционные электромеханические и даже электронные устройства защиты практически во всех областях электроэнергетики. В статье рассматривается одна из многочисленных проблем микропроцессорных реле: несоответствие параметров выходных элементов этих реле, выполненных на основе миниатюрных электромеханических реле, реальным условиям эксплуатации: коммутации индуктивной нагрузки (катушек выключателей) при напряжении постоянного тока 220 В и так называемая "сухая" коммутация цепей управления. Предложен простой и надежный усилитель специальной конструкции для увеличения коммутационной способности выходных реле.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"