Перегляд інформації про документ
Назва:
80406 Вогнетривкий цемент
Колекція:
Патенти і винаходи » Патенти
Ключові слова:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
патент
Мова документа:
українська
Додано у архів:
27.03.2014
Зведена інформація по документу:
Шабанова, Г.М. 80406 Вогнетривкий цемент [Текст] / Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Ворожбіян Р.М., Шумейко В.М., Рищенко Т.Д. // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Вогнетривкий цемент містить сировинну суміш, що включає технічний глинозем та відхід хімічного виробництва, а її хімічний склад складають СаО, Аl2О3, MgO.

Огнеупорный цемент содержит сырьевую смесь, включающую технический глинозем и отход химического производства, а ее химический состав составляют СаО, Al2О3, MgO.

A refractory cement contains raw mixture, comprising technical alumina and waste of chemical production, and its chemical composition consists of CaO, Al2O3, MgO.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"