Перегляд інформації про документ
Назва:
Адаптивная нейросетевая модель прогнозирования и управления качеством многоэтапных технологических процессов
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит
Автори:
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2218-1849
Вид документа:
стаття
Мова документа:
російська
Додано у архів:
05.05.2014
Зведена інформація по документу:
Адаптивная нейросетевая модель прогнозирования и управления качеством многоэтапных технологических процессов [Текст] / Федин С.С. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №4 - НТУ "ХПИ", 2010. - ISBN 2218-1849
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

У статті розроблено адаптивну модель рекурсивної нейронної мережі для оперативного прогнозування та управління якістю складного багатоетапного технологічного процесу. Показано, що суперпозиція моделей нейронних мереж окремих етапів технологічного процесу дозволяє створити гнучку модель управління наскрізною технологією виготовлення виробів.

В статье разработана адаптивная модель рекурсивной нейронной сети для оперативного прогнозирования и управления качеством сложного многоэтапного технологического процесса. Показано, что суперпозиция моделей нейронных сетей отдельных этапов технологического процесса позволяет создать гибкую модель управления сквозной технологией изготовления изделий.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"