Перегляд інформації про документ
Назва:
Адаптація до умов енергосистеми україни методики розрахунку коефіцієнту викидів парникових газів при виробництві електроенергії
Колекція:
Наукові журнали НТУ "ХПІ" » Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит
Кафедра:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
2218-1849
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
05.05.2014
Зведена інформація по документу:
Іншеков, Є.М. Адаптація до умов енергосистеми україни методики розрахунку коефіцієнту викидів парникових газів при виробництві електроенергії [Текст] / Іншеков Є.М., Козуб О.М., Дробаха О.С. // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №10 - НТУ "ХПИ", 2010. - ISBN 2218-1849
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

В роботі обґрунтовано необхідність адаптації міжнародних методик та розроблена національна методологія для розрахунку коефіцієнту викидів парникових газів при виробництві та використанні електроенергії з метою контролю та скорочення емісій парникових газів. На основі запропонованої методики виконано розрахунок коефіцієнту викидів парникових газів при виробництві електроенергії на прикладі ВАТ «Західенерго».

В работе обоснована необходимость адаптации международных методик и разработана национальная методология для расчета коэффициента выбросов парникових газов при производстве и использовании электроэнергии с целью контроля и сокращения эмиссии парникових газов. На основе предложенной методики выполнен расчет коэффициента выбросов парникових газов при производстве электроэнергии на примере ВАТ «Западэнерго».

In this paper substantiated the necessity of adapting international techniques and developed the nation methodology for calculation the grid emission factor of greenhouse gases in the production and use of electricity to control and reduce emissions of greenhouse gases. On the basis of offered methodology has been calculated the grid emission factor of greenhouse gases in the production of electricity on the example of OJSC «Zakhidenergo».


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"