Перегляд інформації про документ
Назва:
Інформаційні системи управління персоналом
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Інформаційні системи управління персоналом [Текст] / Погорєлов Д.І. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Для цілей кадрового менеджменту доцільно використовувати сучасні програмні продукти. Доведено, що створення комплексної інформаційної системи для управління персоналом – необхідність сьогодення. Розглянуто цілі інформаційної системи управління персоналом, сфери застосування, бази даних.

Для целей кадрового менеджмента целесообразно использовать современные программные продукты. Доказано, что создание комплексной информационной системы для управления персоналом – необходимость современности. Рассмотрено цели информационной системы управления персоналом, сферы применения, базы данных

For personnel management it is expedient to use modern software products. It is proved that creation of a complex intelligence system for handle of staff – necessity of modernity. It is considered the purposes of an intelligence system of handle by staff, spheres of application, and a database


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"