Перегляд інформації про документ
Назва:
Варіанти формування інформаційних моделей процесу матеріального забезпечення підприємства
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Варіанти формування інформаційних моделей процесу матеріального забезпечення підприємства [Текст] / Кучеренко О.В. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглядаються питання удосконалення інформаційних моделей процесу матеріального забезпечення підприємства. Обґрунтовується доцільність предметного підходу до автоматизованого управління. Перелічені предметні підсистеми автоматизованого управління підприємством. Викладені завдання бухгалтерського обліку процесу матеріального постачання підприємства

Рассматриваются вопросы совершенствования информационных моделей процесса материального обеспечения предприятия. Обосновывается целесообразность предметного похода к автоматизированному управлению. Перечислены предметные подсистемы автоматизированного управления производством. Изложены задачи бухгалтерського учета процесса материального обеспечения предприятия.

The problems of the enterprise material support of soft ware models process are being investigated. The importance of the subject approach of the automated control is being proved. Subject subsystem of automated enterprise control have been given. Accounting tasks of the process of enterprise material support have been submitted in this article.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"