Перегляд інформації про документ
Назва:
Важливість вирішення питань кадрового менеджменту при загрозі банкрутства підприємства
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Важливість вирішення питань кадрового менеджменту при загрозі банкрутства підприємства [Текст] / Бамбізова Т.Є. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Розглянуте питання ефективного управління персоналом під час кризи на підприєм- стві,наведено та проаналізовано основні заходи антикризового управління персона- лом. Однак реалізація цих завдань відбувається в особливих умовах – обмеженість фінансових ресурсів, згортання соціальних програм, висока ступінь соціально психологічної напруги в колективі, жорстке часове обмеження. Це обумовлює доцільність суттєвої корекції кадрової стратегії.

Рассмотрен вопрос эффективного управления персоналом во время кризиса на предприятии, приведены и проанализированы основные методы антикризисного управления. Но реализация этих заданий происходит в особенных условиях – ограниченность финансовых ресурсов, сокращение социальных программ, высокая степень социально- психологического напряжения в коллективе, жесткое ограничение во времени. Это обуславливает целесообразность существенной коррекции кадровой стратегии.

absent


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"