Перегляд інформації про документ
Назва:
Визначення поняття економічної стійкості підприємства
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Визначення поняття економічної стійкості підприємства [Текст] / Сологуб М.О. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

В докладі розглянуто виникнення економічної стійкості, головні складові поняття: економічна рівновага,стійкість та економічні ресурси. На основі виділених складових представлено визначення поняття «економічна стійкість підприємства».

В докладе рассмотрено возникновения экономической стойкости, главные составные понятия: экономическое равновесие, стойкость и экономические ресурсы. На основе выделенные составляющие представлены определение понятия "экономическая стойкость предприятия".

In report is considered origin to economic stability, the main component notions: economic balance, stability and economic facility. On base chosen forming is presented determination of the notion "economic stability of the enterprise".


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"