Перегляд інформації про документ
Назва:
До питання про інноваційний потенціал підприємств
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.
Автори:
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
До питання про інноваційний потенціал підприємств [Текст] / Доброва Г.О. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Описана вагомість інноваційного розвитку підприємств в сучасних умовах економіки України. Показана важливість узагальнення підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємств. Обґрунтована необхідність подолання перешкод в оцінці та ефективному управлінні інноваційним потенціалом підприємств для визначення їх інноваційних можливостей.

Описана значимость инновационного развития предприятий в современных условиях экономики Украины. Показана важность обобщения подходов в оценке инновационного потенциала предприятий. Обоснована необходимость преодоления препятствий в оценке и эффективном управлении инновационным потенциалом предприятий для определения их инновационных возможностей

Large value of innovative development of enterprises in the modern terms of economy of Ukraine described. Importance of generalization of approaches in the estimation of innovative potential of enterprises is described. The necessity of overcoming of obstacles for an estimation and effective management innovative potential of enterprises for determination of their innovative possibilities is grounded.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"