Перегляд інформації про документ
Назва:
Економіка знань: специфічні підходи до визначення
Колекція:
Міжнародні конференції » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом.
Видавець:
Рік публікації:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
стаття
Мова документа:
українська
Додано у архів:
12.05.2014
Зведена інформація по документу:
Прохоров, Д.С. Економіка знань: специфічні підходи до визначення [Текст] / Прохоров Д.С., Круглова А.О. // Міжнародні конференції : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 6. Управління персоналом. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постійне посилання:
Коротке посилання на файл:
Аанотація:

Статтю присвячено проблемі формування економіки знань у сучасних умовах. Авторами обговорюється проблема відтворення інтелектуального продукту та його правового захисту. Наведені основні типи учасників ринку інтелектуальної власності. Зроблено висновок про необхідність комерціалізації та захисту інтелектуального капіталу ринкових інститутів.

Статья посвящена проблеме формирования экономики знаний в современных условиях. Авторами обсуждается проблема создания интеллектуального продукта и его правовой защиты. Приведены основные типы участников рынка интеллектуальной собственности. Делается вывод о необходимости коммерциализации и защите интеллектуального капитала рыночных институтов.

The article is devoted to the problem of forming of knowledge economy in modern conditions. Authors discuss a problem of creation of an intellectual product and his legal protection. The basic types of participants of the intellectual property market are resulted. The conclusion is made about the necessity of commercialization and protection of the intellectual capital of market institutes.


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"